Keizer Commodus, een van de hoofdpersonen in The Gladiator en het boek van Herodianos

PAUL SILVERENTAND

      Specialist in klassieken

De eerste uitgave van  Melchior de Polignacs antwoord op De rerum natura van Lucretius

Werk in wording

Hier vindt u een overzicht van de projecten waar ik momenteel mee bezig ben. Voor een lezing of voordracht op maat over een van deze werken: lezingen@paulsilverentand.nl.

Cicero—De officiis

Dit ‘handboek voor de gentleman’ heeft eeuwenlang grote invloed gehad op de Europese samenleving. Erasmus vond bijvoorbeeld dat iedereen het altijd bij zich moest hebben en liet er dan ook een heuse editie op zakformaat van drukken. In onze tijd is het ten onrechte een beetje in vergetelheid geraakt. In het voorjaar van 2009 verschijnt er een nieuwe, moderne vertaling van mijn hand.

Daniel Heinsius—De tragoediae constitutione

Samen met Jan Bloemendal werk ik aan een nieuwe tweetalige uitgave van een van de meest invloedrijke theoretisch werken uit de Nederlanden dat eeuwenlang een stempel heeft gedrukt op de smaak van het Europese theaterpubliek. Dit wordt de eerste moderne Nederlandse vertaling van dit werk sinds het verschenen is in 1611.

Herodianos—De geschiedenis van het Romeinse rijk na de dood van Marcus Aurelius

De Romeinse ambtenaar Herodianos is een onderhoudend verteller: in één adem lees je zijn beschrijving van de opvolgers van Marcus Aurelius uit en het eerste boek is zelfs ‘verfilmd’; zijn biografie van Commodus vormt de bron van The Gladiator. Mijn vertaling van dit buitengewoon interessante geschiedwerk dat in vroeger eeuwen mateloos populair was en leest als een moderne roman verschijnt in 2010.

Anti-Lucretius

Kardinaal Melchior de Polignac publiceert in 1745 een antwoord op De rerum natura van Lucretius, een werk dat toen al even populair was als nu. In zijn magistrale leerdicht in hexameters verdedigt hij tegen het opkomend atheïsme van de Verlichting een wereldbeeld dat natuurwetenschap en religie probeert te verenigen. Dit curieuze werk verdient een Nederlandse vertaling!

 

Waar ben ik te bereiken?

Paul Silverentand

Telefoon: (0575) 52 84 61

Mobiel: (06) 21 567 654

E-mail: info@paulsilverentand.nl