PAUL SILVERENTAND

      Specialist in klassieken

Thomas More schreef Utopia onder meer om de sociale misstanden in het Engeland van Hendrik VIII aan de kaak te stellen

Utopia en het Engeland van Hendrik VIII

Wanneer Thomas More zijn manuscript van Utopia in 1516 naar zijn goede vriend Erasmus stuurt, vervult hij al een hoge functie als rechter in Londen, maar in 1518 wordt hij door de jonge Hendrik VIII aangesteld als secretaris. Blijkbaar heeft Hendrik groot vertrouwen in More want uiteindelijk wordt hij in 1529 benoemd tot Lord Chancellor, de hoogste politieke post in Engeland. Maar dan keert het tij ….

Hendrik VIII wil scheiden van zijn vrouw, Catharina van Aragón, omdat zij hem volgens hem geen zon kon schenken en wilde trouwen met Anna Boleyn, maar dat betekende dat hij in conflict kwam met de paus. Dit is voor de streng gelovige More onverteerbaar en hij neemt in 1532 ontslag. Maar Hendrik gaat nog een stap verder en eist in 1534 dat iedereen zijn gezag over de Church of England erkent en dus het gezag van de paus negeert. Thomas weigert en wordt in de Tower gevangengezet. Iedereen denkt dat het met een sisser zal aflopen maar More houdt voet bij stuk en moet zijn principiële houding met de dood bekopen.

Het spreekt haast vanzelf dat hij later door de paus heilig verklaard wordt.

In deze lezing schets ik een levendig beeld van de tegenstelling  tussen deze twee karakters, de een egoďstisch en opportunistisch, de ander zachtmoedig en principieel.  Dat kan niet goed gaan …  We leven mee met de manier waarop een van de twee het tragische slachtoffer wordt van het conflict. Ondertussen krijgt u een sensationeel beeld van het bewind van een zelfzuchtig tiran en de denkbeelden die humanisten als More en Erasmus over de optimale vorm van regeren hadden. Maar wat komt er van hun idealen in de praktijk terecht? Kan een filosoof in de praktijk een bijdrage leveren aan het vormen van Utopia? Of is dat tot mislukken gedoemd?

Portret van

Thomas More

uit 1527

Thomas More en Hendrik VIII

Waar ben ik te bereiken?

Paul Silverentand

Telefoon: (0575) 52 84 61

Mobiel: (06) 21 567 654

E-mail: info@paulsilverentand.nl