Utopia van Thomas More, verschenen

op 2 januari 2009

PAUL SILVERENTAND

      Specialist in klassieken

De navolging van Christus, verschenen in oktober 2007

Reeds verschenen

Hieronder staat een korte beschrijving van de boeken die ik reeds vertaald heb. Voor een lezing of voordracht op maat over een van deze werken: lezingen@paulsilverentand.nl.

De navolging van Christus

De navolging van Christus, Erasmus' Lof der Zotheid en het dagboek van Anne Frank zijn de drie boeken uit Nederland die wereldwijd het grootste publiek hebben bereikt. De imitatione Christi van Thomas a Kempis vormt de weerslag van zijn leven als novicemeester, degene die in een klooster verantwoordelijk was voor de vorming van pubers bij hun voorbereiding op een leven 'in navolging van Christus': als monnik. Hierbij legt hij niet de nadruk op de formele regels (die waren in zijn klooster immers al vastgelegd) maar juist op praktische raadgevingen en manieren om je aan de harde, vaak tegennatuurlijke regels te kunnen houden. Door zijn oog en begrip voor de menselijke zwakheden van zijn novicen weet Thomas ondanks de strenge, ascetische idealen van het kloosterleven en de Nieuwe Devotie toch een heel menselijke, vaderlijke toon te creëren in een opmerkelijk eenvoudig en direct Latijn.

Utopia

Voor de serie Perpetua van uitgeverij Athenaeum—Polak & Van Gennep (honderd meesterwerken uit de wereldliteratuur) heb ik een nieuwe vertaling gemaakt van het magistrale hoofdwerk van Thomas More, zijn beschrijving van het denkbeeldige eiland Utopia. Hij laat daarin een denkbeeldige reisgenoot van Vespucci aan het woord die daar vijf jaar heeft doorgebracht en de samenleving van binnenuit heeft leren kennen. Wat een verschil tussen de maatschappij die de Utopianen hebben weten op te bouwen en het Engeland van Hendrik VIII! Sterker nog, sommigen denken dat Leonardo da Vinci wel een tijdreiziger geweest moet zijn omdat zijn uitvindingen pas eeuwen later werkelijkheid zijn geworden, maar als die titel aan hem toekomt, komt hij zeker ook aan Thomas More toe: de Utopianen kennen allerlei typisch 20e-eeuwse verschijnselen als vinex-wijken, broedmachines, euthanasie en boven alles democratie!

Waar ben ik te bereiken?

Tekstvak: Paul Silverentand

Telefoon: (0575) 52 84 61

Mobiel: (06) 21 567 654

E-mail: info@paulsilverentand.nl