PAUL SILVERENTAND

      Specialist in klassieken

Kleinschaligheid wordt vaak als een meerwaarde van een gymnasiumafdeling gezien

Advies voor uw gymnasium(afdeling)

Telefoon: (0575) 52 84 61

Mobiel: (06) 21 567 654

E-mail: info@paulsilverentand.nl

In de afgelopen jaren heb ik als docent klassieke talen behoorlijk veel ervaring opgebouwd in het vormgeven van een gymnasiale afdeling op een brede scholengemeenschap. Ik heb me niet alleen gericht op het werven van leerlingen maar ook veel succes gehad met het behouden van leerlingen in de onderbouw én bovenbouw.

Het werven van leerlingen

Leerlingen en hun ouders kiezen voor het gymnasium omdat ze denken dat dat meerwaarde heeft. Wat precies die meerwaarde is, verschilt van leerling tot leerling: soms heeft men een voorkeur voor de kleinschaligheid van het gymnasium, soms lijkt Latijn een leuke taal en soms draait het alleen maar om het prestige.

Het behoud van leerlingen

Leerlingen blijven Latijn (en Grieks) kiezen om drie redenen: ze ervaren de meerwaarde die ze verwachtten, de klassieke talen blijken erg leuk te zijn of het is gewoon vanzelfsprekend om door te gaan. Vaak is de school echter bang dat die meerwaarde teveel geld gaat kosten, zijn Latijn en Grieks alleen maar extra vakken voor de studiebollen en staat de sectie Latijn/Grieks er nagenoeg alleen voor, als die al bestaat.

De ommekeer

U wilt dat uw gymnasiumafdeling groeit en juist minder gaat kosten in de bovenbouw of u wilt dat Latijn (en Grieks) gaan ‘swingen’. U wilt de meerwaarde van uw gymnasium vergroten of duidelijker voor het voetlicht brengen en zorgen dat meer leerlingen Latijn (en Grieks) blijven kiezen, maar … u weet niet hoe. Dan huurt u mij in!

Mijn inbreng voor directies en schoolbesturen

Ik breng u concrete strategieën om de plaats van het gymnasium binnen de hele organisatie te versterken of het beeld dat er intern of extern van uw gymnasium bestaat, te verbeteren zonder al te grote kosten. Hierdoor zal de specifieke meerwaarde van het gymnasium op uw school duidelijker zichtbaar worden. Denkt u bijv. maar eens aan adviezen voor de open dag, voorlichting, reizen en presentaties  voor ouders en collega’s.

Mijn inbreng voor secties Latijn en Grieks

Ik weet uit ervaring dat het vaak een groter gevecht is om leerlingen te behouden dan om ze binnen te krijgen. Je bent daar dagelijks mee bezig en je wilt allerlei nieuwe, sprankelende dingen om het vak aansprekender te maken maar je mist de tijd of de ervaring. Ik kan u werkelijk met alles bijstaan: denk bijv. aan antieke cultuur, PTA’s, het lokaal, presentaties voor ouders en vakoverstijgende projecten.

Advies op maat

Als u mij inhuurt, maken we eerst aan de hand van uw vraag samen een analyse van de situatie bij u op school en dan stel ik een advies op. Als u daarna ook daadwerkelijke ondersteuning van mij wilt in de implementatie ervan, is dat natuurlijk ook mogelijk.

Waar ben ik te bereiken?

Paul Silverentand

Klassieke reizen verhogen vaak spectaculair de keuze voor het gymnasium

Het belangrijkste is een positief beeld van het  gymnasium dat door het hele team wordt uitgedragen